Dịch Vụ Luật Sư

Dịch Vụ Luật Sư

Dịch Vụ Luật Sư

Xã hội ngày càng phát triển, càng phát sinh thêm nhiều mối quan hệ giữa công dân với công dân, giữa công dân với các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. Những mối quan hệ này nhiều khi phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi của mỗi bên. Với tư cách và sự am hiểu pháp luật và kinh nghiệm trong hoạt động pháp luật, luật sư là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan tổ chức có hiệu quả nhất tại Tòa án. Thông qua hoạt động tranh tụng, Luật sư góp phần giảm thiểu các vụ án oan sai, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật, qua đó vị thế của luật sư trong xã hội cũng ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động tư vấn Luật sư tham gia tư vấn cho khách hàng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho khách hàng của mình: tư vấn hợp đồng, tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc thực hiện các dịch vụ pháp lý khác… Tất cả hoạt động đó của luật sư đã góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội, hoạt động tư vấn của luật sư cũng góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật khi khách hàng tìm đến luật sư, yêu cầu luật sư tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó chúng ta thấy rằng, luật sư và nghề luật sư đang ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay,chính vì vậy chúng tôi chọn chủ đề này nhằm giới thiệu những nét cơ bản về nghề luật sư tại Việt Nam, nhưng quy định pháp luật liên quan để giúp người đọc hình dung được bức tranh tổng thể về nghề đặc biệt này.

dịch vụ luật sư
dịch vụ luật sư

Như chúng ta đã biết, hiện nay quyền bào chữa và quyền được bảo về quyền và lợi ích hợp pháp là một trong những quyền cơ bản của công dân; quyền đó được thể hiện tại Khoản 4 Điều 31 và Khoản 7 Điều 103 Hiến pháp 2013. Điều này thể hiện bản chất tốt đẹp và dân chủ của pháp luật Việt Nam, theo đó công dân có thể tự bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc nhờ người khác bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích của mình trước Tòa án. Từ đó, mà nghề luật sư cũng hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như nhu cầu được tư vấn pháp luật của công dân.

          Vậy luật sư là gì? Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng). Tiêu chuẩn trở thành luật sư như sau: là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư.

          Nghề luật sư ở Việt Nam trước hết là một nghề luật, trong đó các luật sư bằng kiến thức pháp luật của mình, độc lập thực hiện các hoạt động trong phạm vi hành nghề theo quy định của pháp luật và quy chế trách nhiệm nghề nghiệp, nhằm mục đích phụng sự công lý, góp phần bảo về pháp chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

          Nghề luật sư không giống như những nghề khác bởi vì ngoài những yêu cấu về kiến thức và trình độ chuyên môn thì hành nghề luật sư phải tuân thủ theo quy chế đạo đức nghề nghiệp. Đây là một nét đặc thù riêng của nghề luật luật sư và nét đặc thù này tác động sâu sắc đến kỹ năng hành nghề đặc biệt là kỹ năng tranh tụng của luật sư.

Trong xã hội hiện nay, đất nước đang phát triển đồng nghĩa với phát sinh nhiều mối quan hệ. Và tranh chấp cũng là điều không thể tránh khỏi cũng như việc hiểu biết pháp luật là một thứ vô cùng thiết yếu. Vì vậy mà vai trò của luật sư là rất lớn trong xã hội.

          Vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo và đương sự trước tòa:

          Trong cuộc sống hằng ngày, không thể tránh khỏi mâu thuẫn giữa công dân với nhau hoặc giữa công dân với các cơ quan, tổ chức…mà cần giải quyết bằng pháp luật. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng hiểu biết về pháp luật để có thể tự mình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. Do đó vai trò của luật sư là quan trọng hơn cả, bằng kiến thức hiểu biết về pháp luật và bằng cái “tâm” của mình có thể giúp đỡ họ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

          Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 Vai trò của luật sư trong việc tư vấn pháp luật góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

          Bên cạnh hoạt động tranh tụng, luật sư còn có thể làm tư vấn pháp luật. Luật sư hướng dẫn khách hàng về những vấn đề liên quan đến pháp luật, quyền của họ được pháp luật quy định và cách xử sự theo đúng pháp luật. Việc tư vấn pháp luật cho khách hàng của luật sư góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những tranh chấp xảy ra trong đời sống xã hội, ngăn chặn được những hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt phiền hà cho cơ quan nhà nước khi người dân hiểu biết pháp luật đi khiếu nại không đúng cơ quan có thẩm quyền.

          Hoạt động tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác của luật sư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh theo đúng pháp luật, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường dịch vụ, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm; góp phần bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp cả ở nước ngoài. Sự tham gia tích cực của các luật sư trong dự án đầu tư, các giao dịch kinh doanh, thương mại không chỉ góp phần phát huy nội lực mà còn thu hút ngoại lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

          Vai trò của luật sư trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật:

          Luật sư bằng kiến thức hiểu biết của mình về pháp luật, thông qua việc hành nghề, họ đã góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng xã hội. Không những thế, trong quá trình hoạt động luật sư chính là người trực tiếp áp dụng luật pháp vào thực tê cuộc sống. Nên hơn ai hết, họ là những người hiểu rõ việc thực thi pháp luật đang gặp phải những vướng mắc gì. Từ đó mà phần nào hoàn thiện pháp luật.

Dịch Vụ Luật Sư
Dịch Vụ Luật Sư

Hãng Luật Your Lawyer cam kết với khách hàng, thân chủ:

Thứ nhất, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer phải có tính trung thực, phải tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Vì thế, dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer không được chủ ý đưa ra các tuyên bố sai trái hoặc tiếp tay cho tội phạm hoặc lừa đảo. Trong khi giao dịch với bên thứ ba, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer phải giải thích rõ vai trò của mình nhằm tránh sự hiểu lầm và không được lấy chứng cứ từ bên thứ ba một cách bất hợp pháp.

          Thứ hai, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer có tinh thần trách nhiệm cao. Khi tiếp nhận yêu cầu khiếu nại của khách hàng, dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer, tổ chức hành nghề dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer có thái độ ôn hòa, nhã nhặn, chủ động thương lượng, hòa giải với khách hàng. Hết mình giải quyết vụ việc không vì mục đích lợi nhuận mà vì mục đích bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân. Nếu không thể giải quyết, phải tận tình hướng dẫn khách hàng cách tốt nhất để giải quyết vụ việc này một cách hợp pháp. Ngoài ra, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer cũng phải có tinh thần trách nhiệm đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác.

          Thứ ba, khi trở thành Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer điều quan trọng nhất của Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer đó là uy tín. Thật ra, phẩm chất đạo đức này gần như bao gồm các phẩm chất đạo đức khác. Một Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer, khi đã có kiến thức và phẩm chất đạo đức tốt đẹp là đã tạo ra một uy tín cho riêng mình, mà nếu họ biết giữ gìn hình ảnh của mình thì uy tín đó khó mà lay chuyển. Không những Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer phải tự xây dựng uy tín cho bản thân mà còn biết tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp, khách hàng.

          Thứ tư, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer phải biết giữ bí mật thông tin cho khách hàng, đồng nghiệp khi thực hiện giao dịch pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ pháp lý đó, trừ trường hợp khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Ngoài ra, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer còn có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và giải thích rõ nếu tiết lộ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

          Cuối cùng, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer hay bất kỳ một ngành nghề nào khác đều rất cần lòng nhân ái. Không phải chỉ cần nhân ái với khách hàng, cấp trên mà còn phải có lòng nhân ái với mọi mối quan hệ. Với cái tâm, Dịch vụ luật sư tại Hãng Luật Your Lawyer bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, thân chủ.

Liên Hệ Hãng Luật Your Lawyer

Hotline: 0352.79.68.89

Email:contactluatsucuaban@gmail.com           

Yourtube:Luật sư Của Bạn

Facebook:https:@luatsucuabanyourlawer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0352796889